Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
nuorisokeskus-marttinen-tehdaan-yhdessa-1.jpg
 
 
Tietoa meistä

Lasten ja nuorten rahasto HELMI

Lahjoita HELMI-rahastoon:
Tilin numero on OP FI4855 24032 0000 355
Viite : 2128 Lasten ja nuorten rahasto HELMI

Rahaston säännöt

 1. Rahaston tarkoitus
  Rahaston tarkoituksena on kerätä, myöntää ja käyttää varoja virtolaisten lasten,
  nuorten ja nuorisoryhmien (pääsääntöisesti alle 18 -v.) harrastustoiminnan sekä
  kansainvälistymisen tukemiseen.

  Rahastosta tuetaan ensisijaisesti sellaista toimintaa, johon ei ole mahdollista saada
  tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena avustuksena.
 2. Rahaston kartuttaminen ja varojen sijoittaminen
  Rahaston varoja kartutetaan lahjoituksin, testamentein sekä muilla sopivilla keinoilla. Rahaston varat tulee sijoittaa korkoa tuottavasti.
 3. Rahaston varojen käyttäminen
  Avustusten haku on jatkuva. Rahastolle saapuneet hakemukset käsitellään pääsääntöisesti neljännesvuosittain. Kiireelliset tapaukset voidaan päättää erikseen. Rahaston varoja käytetään virtolaisten lasten, nuorten ja nuorisoryhmien musiikkija muun harrastustoiminnan sekä kansainvälistymisen tukemiseen.
  Testamenttien ja lahjoitusten tekijät voivat esittää tahtonsa mukaisen tarkoituksen
  esimerkiksi seuraavista:
  1. musiikkiharrastuksen tukeminen
  2. tanssiharrastuksen tukeminen
  3. taideharrastuksen tukeminen
  4. leiritoiminnan tukeminen
  5. liikuntaharrastuksen tukeminen
  6. nuorten muun harrastustoiminnan tukeminen
  7. nuorten kansainvälistymisen tukeminen
  8. yleensä nuorisotyö
 4. Rahaston hallinto ja hoito
  Rahasto on Virtain kaupungin taseessa ja siitä vastaavat Merikanto-opiston ja Liikelaitos Marttisen johtokunnat. Rahaston avustuksien myöntämisestä päättävät Merikanto-opiston rehtori ja Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja yhdessä, johtokuntien päättämien periaatteiden mukaisesti.

  Johtokuntien päättämät periaatteet:
  Rehtorin ja toimitusjohtajan yksimielisesti allekirjoitetulla päätöksellä rahastosta
  voidaan jakaa enintään 1 000 euron kerta-avustuksia ja enintään 10 000 € vuodessa. Em. summat ylittävistä avustuksista päättää työryhmä, johon kuuluvat Merikanto-opiston ja Liikelaitos Marttisen johtokuntien puheenjohtajat sekä rehtori ja toimitusjohtaja.
  Avustuksen käytöstä on annettava vapaamuotoinen selvitys tositteineen kuukauden kuluessa varojen käytöstä. Kaupunginhallitus ja johtokunnat saavat kerran vuodessa selvityksen siitä, mihin tarkoituksiin avustuksia on myönnetty.
  Rahaston kirjanpito ja tilintarkastus hoidetaan kaupungin kirjanpidon ja tilintarkastuksen yhteydessä.
 5. Lahjoittajien ja avustuksen saajien tietosuoja
  Lahjoittaja voi niin halutessaan pysyä nimettömänä. Henkilötietoja käsitellään
  tietosuojalain ja – asetuksen mukaisesti.
 6. Rahaston purkaminen
  Rahaston purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta on tehtävä päätös sekä
  Merikanto-opiston että Liikelaitos Marttisen johtokunnassa. Rahaston purkautuessa rahaston varat ja omaisuus on käytettävä rahaston säännöissä
  määrättyyn käyttötarkoitukseen mahdollisimman laajasti.

Lahjoita HELMI-rahastoon:
Tilin numero on OP FI4855 24032 0000 355
Viite : 2128 Lasten ja nuorten rahasto HELMI

Lisätiedot:
info@marttinen.fi / 03 4851900 tai musiikkiopisto@virrat.fi / 03 4851285

 
 
 
Sivua päivitetty: 03.07.2018

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy