Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
Kaksi nuorta keskustelee hirsisaunan edustalla.
 
 
Nuorisokeskus

Parempaa arjenhallintaa

Nuoret kävelevät metsäpolulla kesäisessä maisemasssa

Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennus on tarkoitettu 14-29-vuotiaille erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Valmennus, kesto ja tavoitteet räätälöidään yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Valmennuksen avulla vahvistetaan nuoren ryhmätaitoja ja nuoren sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Nuori saa positiivisia onnistumisen kokemuksia ja lisää itsevarmuutta.

Valmennuksessa käytetään elämyspedagogisia ja toiminnallisia työmenetelmiä. Valmennus sisältää erilaisia aktiviteetteja, kädentaitoja, keskusteluja, yhdessäoloa ja nuoren omaa lähitulevaisuuden suunnittelua. Marttisessa on mahdollista majoittua valmennuksen aikana viihtyisästi oman ryhmän kanssa. Tyypillinen kesto on 2 - 4 vuorokautta.

Valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Muille ryhmille on tarjolla omakustanteinen Nuotta-leiri, joka vastaa sisällöltään valmennusta.  

Nuotta-valmentaja kannustaa

Nuotta-valmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden haastaa itseään kokeilemaan uutta toimintaa, jossa jokainen määrittää omat rajansa ja kantaa vastuun toiminnasta. Valmennuksessa vahvistetaan vuorovaikutustaitoja, uskalletaan, kannustetaan, osallistutaan erilaisiin toimintoihin ja tehtäviin. Nuotta-valmentajan tehtävä on kannustaa, antaa positiivista palautetta ja auttaa nuoria käsittelemään koettuja asioita, jolloin nuorten usko omaan pärjäämiseen kasvaa, kun he ratkovat haasteita yhdessä ja saavat onnistumisen kokemuksia.

Valmennukset suunnitellaan nuorten ja lähettävien tahojen tarpeista lähtöisin. Nuoria osallistetaan vaikuttamaan valmennuksen sisältöön. Ennen valmennusta voi pohtia esimerkiksi:

  • Mitä tavoitteita ryhmällä on?
  • mitä henkilökohtaisia tavoitteita osallistujilla on?
  • mitkä ohjelmat sopivat parhaiten?

Sisältöä voidaan aina luovia ryhmän tarpeiden mukaan, yksilöt huomioiden.

Valmennuksen lopussa pohdiskellaan mitä näistä saavutettiin, mitä se antaa nuorelle omaan arkeen ja jatkosuunnitelmiin, myös kehityssuunnitelmia otetaan aina vastaan pyrkimyksenä asiakaslähtöisyys palveluihin ja sen sisältöihin.

Extranet-sivuiltamme voit ladata lisätietoa (mm infopaketti, ohjeita suunnitteluun). 

 

Lisätietoa ja varaukset:
Eetu-Ville Mantere / Nuotta-koordinaattori

p.+35844 715 1912 / 044 715 1912
sähköpostitse nuotta@marttinen.fi

Varaa tavoitteellinen ja turvallinen Nuottavalmennus tästä

 

Katso lisää alla olevista vaihtoehdoista

 
Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennus

Kaksi nuorta nojailee istuen sillan kaidetta vasten.

Nuotta-valmennuksen ensisijainen tarkoitus on olla tukipalvelu ja lisäresurssi työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle. Nuotta-valmennus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tukemaan sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuuteen yhdessä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kanssa. Nuotta-valmennusta on järjestetty yhdeksässä valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa vuodesta 2010 lähtien. Palvelu on maksuton työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön piirissä oleville nuorille ja heidän omille ohjaajilleen.

Nuotta-valmennuksen hinta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee työpajaryhmien ja etsivän nuorisotyön osallistumista Nuottaan. Lähettävä taho vastaa ainoastaan matkakustannuksista.

Lataa tulostettava esite klikkaamalla tästä linkistä

Nuotta-valmennuksen tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy. Palvelulla edistetään lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita ja nuorten työllistymistä.

Nuotta-valmennuksessa nuoren sosiaalinen vahvistuminen toteutuu yhteisöllisyyden ja sosiaalisten tilanteiden kautta. Toiminnan tarkoituksena on nuorten itseluottamuksen, arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen sekä yhteistyötahojen palveluprosessin tukeminen. Nuotta-valmennus tarjoaa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista tukea nuorille ja antaa työkaluja nuoren ja hänen oman ohjaajansa väliseen työskentelyyn. Valmennuksen menetelmissä korostuvat toiminnallisuus ja elämyksellisyys nuorisokeskusten pedagogisen työotteen mukaisesti.

Nuotta-valmennusta järjestetään intensiivi- ja päivävalmenuksina. Päivävalmennuksen tavoitteena on saada nuori intensiivivalmennukseen. Nuotta-valmennus on pienryhmätoimintaa, jolloin ryhmän enimmäiskoko on 12 nuorta. Yli 12 nuoren ryhmiä voidaan ottaa valmennukseen poikkeustapauksissa ja tällöin mukana on toinenkin Nuotta-valmentaja. Intensiivivalmennukset ovat leirimuotoisia ja sisältävät yöpymisen. Intensiivivalmennuksen tyypillinen kesto on 2-4 vuorokautta. Päivävalmennuksen tarkoituksena on ensisijaisesti tutustua nuorisokeskukseen ja madaltaa nuoren kynnystä osallistua intensiivivalmennukseen myöhemmin.

Jokainen Nuotta-valmennus suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan kyseisen ryhmän tarpeita ja tavoitteita. Valmennusten suunnittelu tehdään yhteistyössä nuorten ja heidän oman ohjaajan kanssa. Valmennukset toteutetaan pienryhmätoimintana niin, että ryhmän oma ohjaaja osallistuu valmennukseen nuorten kanssa. Ryhmän oma ohjaaja voi olla valmennuksessa tilanteen mukaan joko tarkkailijana tai tasavertaisena osallistujana nuorten kanssa.

(Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry, Nuotta -käsikirja 2019)

Nuotta-valmennuksen infopakettiOhjeita Nuotta–valmennuksen suunnitteluunNuotta-leiriNuotta-leirin infopakettiOhjeita Nuotta–leirin suunnitteluunAnna meille palautetta Nuotta-valmennuksesta tai leireistäVinkkivideoita leirille ja vierailuunTurvallisuusohjeita
 
 

Katso ja kuuntele lisää Nuotasta Marttisessa

“Muutaman yön Nuotta-jakso vastaa parhaimmillaan puolen vuoden työtä nuoren kanssa.”
– Etsivän nuorisotyön tekijä

Nuotta-valmennus vahvistaa nuorten arjenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja terveitä elämäntapoja. 
 
 
Sivua päivitetty: 23.02.2024

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy