Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
Ilmakuva Marttisen päärakennuksesta
 
 
Nuorisokeskus

Alueellinen nuorisotyö

 
 


 

Nuorisokeskus Marttinen on aloittanut Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinoinnin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoituksella tehtävä alueellisen työn muoto tähtää tarjoamaan jatkossa keskitetysti kehittämiskumppanuutta ja tukea nuorisotyön ammattilaisille Pirkanmaan 23 kunnan alueella muokaten toimenpiteitä vuosittain vastaamaan alueella toimivien nuorisotyöntekijöiden itsensä nostamiin tarpeisiin. Aluehallintovirasto on tukenut viime vuosina aktiivisesti alueellisen koordinaation rakentamista koko valtakunnan alueella nuorisotyön eri osa-alueilla; Pirkanmaan laajuisesti tällä hetkellä koordinoidaan jo mm. etsivää nuorisotyötä, nuorten osallisuustyötä sekä nuorten työpajoja.  

Jotta tarpeisiin pystytään vastaamaan, ne täytyy ensin saada nostettua esille ja kerättyä yhteen

Ensimmäisen vuoden (2021) aikana Marttinen kohtaa kaikki Pirkanmaan 23 kuntaa ja pyrkii rakentamaan ja uudelleen käynnistämään alueen nuorisotyön verkostoja. Tämän lisäksi tarkoituksena on kartoittaa nuorisotyön kentän tarpeita ja lisätä ymmärrystä nuorisotyön muodoista, haasteista ja tavoitteista Pirkanmaalla. Kartoituksen tarkoitus on luoda pohjaa pitkäjänteisempään strategiaan nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi Pirkanmaalla tulevina vuosina.

Pyörää ei nuorisotyössä tarvitse keksiä uudelleen ja aivan tyhjältä pöydältä työtä ei tarvitse aloittaa. Marttisessa on jo vuodesta 2017 alkaen rakennettu vahvempaa yhteistyötä alueen kuntiin painopisteinä erityisesti kansainvälistymisen ja osallisuuden teemat. Tätä työtä jatketaan ja aiemman yhteistyön onnistumisia pyritään kertauttamaan myös laajemmin Pirkanmaan kuntiin. Lisäksi Marttinen tulee “koppaamaan viestikapulaa” Tampereen kaupungin toteuttamasta (keväällä 2021 päättyvästä) seutukunnallisen nuorisotyön koordinoinnista. Seutukunnallisen työn ansiokkaat ja nuorisotyöntekijöille merkitykselliset verkostot ja keskeiset toimenpiteet pyritään täten siirtämään ja säilyttämään Marttisen koordinaation alle nyt ja tulevaisuudessa. Tiivistä yhteistyötä Tampereen seutukunnallisen nuorisotyön koordinaation kanssa onkin tehty jo hankkeen alustamisvaiheesta saakka.

Keskeisenä viestinä kuntien nuorisotyöntekijöille on, ettei kehittämistä ja toimintaa tarvitse tai kannata suunnitella yksin

Yhdessä tekemisellä pyritään hakemaan erityisesti nuorisotyön näkyvyyden vahvistamista ja lisäämään kunnissa tehtävän merkityksellisen nuorisotyön arvostusta ja tunnettavuutta. Tätä tavoitetta ajatellen Marttinen toimii tehtävässään “kuntien nuorisotyön työrukkasena” palvellen ja vieden Pirkanmaan nuorisotyön viestiä alueelta valtakunnalliselle tasolle ja “kaiken kansan nähtäväksi”, sekä myös toimimaan suodattimena ja tietoa välittävänä tahona takaisin konkreettiseen toimintaan mm. alati uudistuvista rahoituksista, painopisteistä ja menetelmistä. 

Tulemme järjestämään nuorisotyöntekijöiden tapaamisia ja koulutuksia Pirkanmaalla, sekä edesauttamaan alueen toimijoiden yhteistyötä rahoittajien ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten sekä muun aluekoordinaation kanssa. Yhteistyötä tullaan tekemään myös tiimeissä Pirkanmaan (ja myös muiden alueiden) alue-koordinaatoreiden kanssa.

Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinaatiosta Nuorisokeskus Marttisessa vastaavat Nuorisotyön koordinaattori Sami Sorjonen ja Antti Korhonensekä alueellisesta yhteistyöstä laajemmin Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu:


 
Pirkanmaan nuorisotyön kansanradioPirkanmaan kansainvälisen nuorisotoiminnan tulevaisuusverstas

Puuttuuko teidän nuorilta polku kansainvälistyä? Tai haluatteko siitä leveämmän ja systemaattisemman? Tule mukaan Pirkanmaan kansainvälisen nuorisotyön tulevaisuusverstaaseen!


Nuorisokeskus Marttinen järjestää vuoden 2021 aikana kolmiosaisen “KV-toiminnan tulevaisuusverstas” -prosessin, joka tarjoaa nuorten (13 - 30 vuotiaat) parissa toimiville organisaatioille mahdollisuuden suunnitella polkuja omille nuorillenne kansainvälisyyteen pidemmällä jänteellä, ja tuleviksi vuosiksi.

Marttinen on hakemassa vuoden 2021 päätteeksi koko Pirkanmaata palvelevia Erasmus+ "KA1 Akkreditaatiota”, sekä Euroopan Solidaarisuusjoukkojen “LEAD -laatuleimaa”, jonka alle kaikki Pirkanmaan kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita suunnittelemaan toteuttamaan omaa kansainvälistä toimintaansa. Toisin sanoen, luomme alueelle uutta pitkäjänteistä koordinaation mallia, jossa Nuorisokeskus Marttinen koordinoi (Erasmus+ / ESC) rahoitusta, ja te toteutatte - ilman EU-hankebyrokratiaa!

Tulevaisuusverstaan prosessissa avataan ja keskustellaan sitä, mitä kansainvälinen tulevina vuosina voisi paikkakunnallanne / toiminnassanne olla, sekä laittaa yhteisen suunnittelun prosessin käyntiin. Mukaan saa tulla “tositarkoituksella” tai vaan kuulemaan mistä on kyse. Mikäli et vielä osaa sanoa kiinnostaako, kysäiseppä omilta nuoriltasi kiinnostaako kansainvälistyminen heitä… Yleensä tämän jälkeen asialle tekee mieli jotain tehdä! 

Eli lyhyesti - näetkö että teillä seuraavan kolmen vuoden aikana olla esimerkiksi kansainvälinen…

  • Vapaaehtoisten kokkausapaja nuokkarilla
  • Vapaaehtoistöihin oppimaan lähtevä nuori
  • Nuorisovaihto kumppanimaiden kanssa
  • Työntekijän vaihto (Job shadow)
  • Vieraaseen kulttuuriin tutustumiseen tähtäävä työpaja
  • Vapaaehtoisten virtuaalivierailu nuorten pariin
  • Koulutus tai seminaari kehittämistä vaativasta aiheesta
  • Oma vapaaehtoinen osana työyhteisöä
  • Nuorten tapahtuma jonka kv-vapaaehtoiset toteuttavat
  • Säännöllinen kv-klubi paikkakunnallasi

....Tai kenties kaikkia näitä (ja muuta) pikkuhiljaa kolmessa vuodessa kasvatellen? Tulevaisuusverstaassa pääset tätä pohtimaan!

Lisätietoja: kv@marttinen.fi

Materiaalipaketti kunnallisvaaliehdokkaille ja kuntapäättäjille nuorten osallisuudesta
 
 
 
 
Sivua päivitetty: 28.01.2023

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy