Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
marttinen-virtain-perinnekyla-rajalahden-talo-4942419167.jpg
 
 

Tarjouspyyntö

Liikelaitos Marttinen / Virtain kaupunki

Herrasentie 16
34800 VIRRAT
puh. 03 485 1900
www.marttinen.fi

04.05.2022

TARJOUSPYYNTÖ/Rakennusurakka

Rajalahden päärakennuksen, makasiinin sekä palokalustosuojan vesikattotyöt

Liikelaitos Marttinen on Virtain kaupungin omistukseen ja organisaatioon kuuluva valtakunnallinen nuorisokeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorisotoimintaamme ja siihen liittyviä investointeja. Alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen nuorisotoiminta on nuorisolainsäädännön mukainen tehtävämme.

Liikelaitos Marttisen toimialueeseen kuuluvat myös perinnekylän alueella olevat perinnerakennukset, sekä niiden kunnossapitoa ylläpitävät toiminnot, jotka on liiketoiminnallisesti erotettu nuorisokeskustoiminnoista.

 Olemme nyt käynnistämässä perinnekylän alueella olevan Rajaniemen päärakennuksen, kauppamakasiinin rakennuksen sekä palokalustosuojan vesikatteiden uusimistyöt. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, joten siihen ei sovelleta hankintalakia. Hankinta kilpailutetaan valitulle joukolle urakoitsijoita. Tarjouspyynnöstä ilmoitetaan myös kaupungin kotisivuilla, jolloin urakasta kiinnostuneet voivat pyytää tarjouspyyntöasiakirjat.

 Pyydämme tarjoustanne em. urakoista liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous tehdään kiinteä hintaisena ja laaditaan jokaisesta kohteesta erikseen, liitteenä olevalle urakkatarjouslomakkeelle. Urakkakohteet käsitellään ja tarjotaan kaikki omina kohteina.

Hankintayksikkö

Liikelaitos Marttinen / Virtainkaupunki,
Herrasentie 16,
34800 VIRRAT

Urakka-aika

Urakoitsijalla on mahdollisuus aloittaa rakennustyöt kohteessa heti urakkaneuvottelun jälkeen, vaikkei urakkasopimusta olisi vielä allekirjoitettu.

 Työt suoritetaan aloituksen jälkeen yhtäjaksoisesti siten, että urakka valmistuu sovitussa aikataulussa. Urakka-aika on enintään kolme kuukautta, työ on oltava valmiina viimeistään 31.08.2022.

 Urakoitsijan on työkohteen valinnassa sekä aikataulullisesti huomioitava se, että juhannusjuhlallisuuksien aikaan, alue ja kulkuväylät ovat vapaat rakennusmateriaaleista ja -telineistä eikä myöskään Rajalahden etupihan alueella ole rakennusmateriaaleja tai rakennustelineitä.

 Sama rajoite on huomioitava myös 3.7.2022, Rajalahden piha-alueella tapahtuvan Virtainseurakunnan järjestämän ulkojumalanpalveluksen osalta.

 Rakennusalueella on myös muuta liiketoimintaa koko rakennustyön ajan,jonka vuoksi rakennustyön turvallisuuteen ja siisteyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Sopimusehdot

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE1998), ellei tarjouspyyntöasiakirjoissa toisin mainita.
Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. Omien ehtojen liittäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Referenssit

Urakoitsijalla tulee olla kokemusta korjausrakentamisesta, perinnerakentamista sekä vesikattotöistä. Tarjoukseen on liitettävä referenssiluettelo samantyylisistä tehdyistä kohteista.

Alihankkijoiden käyttäminen

Urakoitsija voi käyttää alihankkijaa. Tästä on kuitenkin ilmoitettava tarjouksessa sekä ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten omastaan ja alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa.

Vakuutus

YSE 1998 § 38 §: … jos muuta ei ole sovittu, työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajan hankinnat ja sopimusasiakirjoissa mainitut muut vakuutuskohteet. Milloin kohteessa ei ole työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsijaa, kukin urakoitsija vastaa oman suorituksensa vakuuttamisesta.

Koska kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista, tulee paloturvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Pääurakoitsijan on otettava työlle rakennustyövakuutus, jossa vakuutusmäärä on kokonaisurakkasumma, omavastuu enintään 2 000 €. Todistus ko. vakuutuksesta on esitettävä rakennuttajalle ennen töiden aloittamista.

Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnanvastuuvakuutus, vakuutusmäärä vähintään 1 000 000 €, omavastuu enintään 2 000 €. Vastuuvakuutuksen tulee sisältää myös vakuutusturvaa työnkohteelle, vähintään 100 000 euron vakuutusmäärällä. Em. lisäturvan sisältävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta tulee esittää kirjallinen voimassaolotodistus ennen töiden aloittamista.

Työmaahan tutustuminen

Tarjoajan edellytetään tutustuvan työmaahan ennen tarjouksen tekemistä.

Tarjouksen jättöaika

Tarjouksen tulee olla perillä ma 16.5.2022 klo 16.00. Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@marttinen.fi tai jättää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Liikelaitos Marttinen,
Herrasentie 16,
34800 VIRRAT

Sähköpostin aihekenttään ”Kattourakkatarjous Marttiseen” tai kuoreen merkintä ”Kattourakka”.

Tarjouksen voimassa oloaika on oltava vähintään kaksi kuukautta.

Tarjousten vertailu ja valinta

Tämän tarjouspyynnön, rakennusselityksensisällön sekä sen vaatimusehdot täyttävistä tar-jouksista valitaan kokonaishinnaltaan halvin.

Lisätiedot

Mahdolliset kysymykset sähköpostilla:
katariina.sallomy@marttinen.fi

11.5.2022 klo 12.00 mennessä.

Kysymykset ja niihin annetut vastaukset lähetetään tarjouspyynnön saaneille 12.5.2022.

Katariina Sallomy
toimitusjohtaja
Liikelaitos Marttinen

Ladattavat liitteet 

Tarjouspyyntö. 4.5.2022 Perinnekylä kattourakka. Tarjouslomake (tarjouspyynnön sivut 4-10)

Rakennusselitys Rajalahti 

Rakennusselitys Kauppamakasiini

Rakennusselitys Palotalli

Työturvallisuusasiakirja

Kolmiorimakatteen asennusohje Kerabit

Kattamisohjeet Pintari


 
 
 
Sivua päivitetty: 05.05.2022

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy