Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
nuorisokeskus-marttinen-nuorisoryhma-tunnelmakuvia-19.jpg
 
 

Ajankohtaista

16.10.2018

Nuorisokeskusten eurooppalainen laatumerkki Marttiselle

Nuorisokeskusten eurooppalainen laatumerkki Marttiselle
Maanantaina 15.10. klo 16:25 saimme viestin Mikolta Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä:

"Hei!
Tiedoksenne että Euroopan neuvoston nuoristoimen johtokomitea (CDEJ) päätti minuutti sitten myöntää nuorisokeskuslaatuleiman Marttiselle.

Onnittelut!"


Nuorisokeskus Marttinen Virroilla on opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuorisokeskus. Nuorisokeskus on 25 toimintavuotensa aikana kasvanut korkeatasoiseksi ja osaavaksi, nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi, ottaen roolia niin alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisotyönkentän toimija. Euroopan Neuvoston nuorisoyksikön ohjausryhmä (CDEJ) on 15.10.2018 kokouksessaan myöntänyt Nuorisokeskus Marttiselle Eurooppalaisen laatumerkin (Quality Label for Youth Centres), tunnistaen kaikkiaan 15 Euroopan neuvoston asettaman kriteerin toteutumisen Marttisen toiminnassa ja rakenteissa. Marttinen on kahdestoista laatumerkin kriteerit täyttävä nuorisokeskus Euroopassa.

Laatumerkkiin johtanut kehittämisprosessi on toteutettu Marttisessa kuluneen vuoden aikana.  Merkkiin liittyvillä 15 kriteerillä on lisäksi useita alakohtia, joten tarkasteltavia asioita on ollut yhteensä 44. Euroopan neuvoston nuorisoyksikkö tarkasteli erityisesti miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään nuorisotyötä, minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu ja minkälaisia pedagogisia työmuotoja käytetään. Arvioinnin aikana tarkasteltiin myös miten tehdään yhteistyötä muiden nuorisotoimialan toimijoiden kanssa ja miten Euroopan Neuvoston keskeiset arvot toteutuvat käytännössä.

Laatumerkin myöntämistä neuvoston ohjausryhmä perusteli korostaen Marttisen vahvuuksia, joita on mm. sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä, sekä strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta.

Kehittämisen kohteita löytyi myös liittyen mm. kasvatusmateriaalin dokumentointiin ja opastuksien ja muiden materiaalien kieliversioihin. Nuorisoyksikön ohjausryhmä toivoo myös aktiivisempaa otetta yhteistyöhön jatkossa erityisesti nuorisojärjestöjen kanssa sekä vahvempaa nuorisopoliittista vaikuttamistyötä.

Laatumerkin saavuttamisen seurauksena keskuksen toiminnan kansainvälistäminen ja Euroopan Neuvoston arvojen esiin nostaminen on Nuorisokeskus Marttiselle yhä keskeisempi asia, johon Neuvostosta saadaan apua ja tukea mm. opintovierailujen ja materiaalien muodossa.

Vaikka tunnustus tuntuu hyvälle, nyt työ vasta alkaa. Kehittämistyön tuloksena Marttisen nuorisotyö ja sen lähtökohdat tuodaan entistä läpinäkyvämmin ja selkeämmin esiin. Keskus on keskittynyt tähän saakka tekemään laadukasta nuorisokasvatustyötä, mutta näkee tarpeekseen kertoa siitä entistä selkeämmin ja kansainvälisesti peilaten toimintaamme Euroopan Neuvoston arvopohjaan. Esimerkiksi ihmisoikeuskasvatus on tärkeä toimintamuoto, jota on edelleen kehitettävä.

Laatumerkin kriteerien täyttäminen on ollut kunnianhimoista työtä, ja se velvoittaa jatkossa kehittämään ja kansainvälistämään toimintaamme edelleen. Kansainvälistymisasia on suuri mahdollisuus myös Marttisen omistajataholle eli Virtain kaupungille. Kunnat ovat suurien haasteiden edessä lähivuosina ja harvalla kunnalla on vastaavanlaista toimintaa kuin Virtain Marttisessa. Marttisen toiminnan kehittyminen ja sen alueellisen toiminnan kehittäminen on mahdollisuus myös ympäröivien alueiden muille toimijoille.

Marttinen haluaa ennen kaikkea kutsua nuoria avoimesti mukaan osallistumaan kehittämiseemme, nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret tietävät parhaiten mitä pitäisi tehdä, ja millaisia asioita tulisi alueellamme kehittää jatkossa - tähän Nuorisokeskus Marttinen uskoo!

Eurooppalainen laatumerkki tullaan luovuttamaan nuorisokeskus Marttiselle alkuvuoden 2019 aikana juhlallisin menoin. Marttinen haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiä saadusta tuesta ja kutsua toimijat ja toiminnassa mukana olleet nuoret juhlistamaan saavutusta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Helena Vuorenmaa, helena.vuorenmaa@marttinen.fi p.0447151922

 
 
 
 
Sivua päivitetty: 07.06.2023

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo    Sustainable Travel Finlandin logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy